top of page

UNITEX 
TUNNE OMA KLIENTI

Hea partner,

 

Meie ettevõte UnitEx spetsialiseerub KYC-turvalisusele. Nii seadusandlus kui ka pidevalt muutuvad geopoliitilised tingimused nõuavad äriprotsessides osalejatelt kindlustunnet partnerite suhtes, st KYC-i põhimõtte („Tunne oma klienti“) ranget järgimist.

 

UnitEx pakub professionaalset abi kliendiprofiili koostamisel (nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute puhul). Põhjalik kliendiuuring hõlmab järgmiste andmete kontrollimist:

 

  • kas klient on kantud sanktsiooninimekirjadesse;

  • kas klient figureerib ametlikult avaldatud poliitilise tegevusega seotud isikute baasides;

  • kehtivate ja mittekustutatud karistatuste olemasolu;

  • ja muu seadusega nõutav teave rahapesu tõkestamiseks.

 

Kuidas see toimib?

 

Teie sooviavalduse alusel genereerime personaalse lingi ankeedile, mis on mõeldud täitmiseks partnerile. Täidetud ankeedi alusel teostame kontrolli ning esitame täieliku aruande 2 tööpäeva jooksul.

 

Meil on hea meel pakkuda nii püsivat kui ka ühekordset koostööd. Võtke meiega ühendust ja me aitame leida Teile sobivaima lahenduse.

Уважаемый партнер,

Наша компания UnitEx специализируется на КУС безопасности. Законодательство и постоянно изменяющиеся геополитические условия требуют от участников бизнес процессов чувства уверенности в партнерах, то есть строгого соблюдения принципа КУС (знай своего клиента).


UnitEx предлагает профессиональную помощь в проверке и составление профиля клиента (как физических так и юридических лиц).

 

В комплексную проверку входит проверка профиля клиента:

  • наличие его нахождения в санкционных списках

  • наличие его нахождения в официально опубликованных базах лиц занимающиеся политической деятельностью

  • наличие действительных и непогашенных судимостей

  • и иная требуемая законом информация по борьбе отмыванию денег

 

Как это работает?
На основании Вашей заявки, мы генерируем персональную ссылку для заполнения партнёром. На основании заполненной анкеты, мы производим проверку и предоставляем полный репорт в течение 2ух рабочих дней.


Рады предложить разные виды сотрудничества как на постоянной так и на единичной основе.Задайте нам вопрос и мы поможем найти для Вас наиболее подходящее решение.

KYC Service Contact

Information Send, Thank You!

bottom of page